Ochrana a zpracování osobních údajů

  1. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.obsahveforme.cz, zejména jejich zákazníků, kteří prostřednictvím těchto stránek učiní objednávku služeb. Miroslava Vobecká a Romana Chládková působí při nakládání s osobními údaji jako správci a určují tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet k jejich zpracování.
  2. Zpracováváme údaje poskytnuté zákazníky při vyplnění kontaktního formuláře. To zahrnuje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  3. Údaje zpracováváme pro účely nabídky služeb a informací o novinkách. Pro zasílání těchto sdělení nevyžadujeme přímý souhlas, ale je umožněno se z odběru odhlásit prostřednictvím e-mailu chci@obsahveforme.cz 
  4. Ke zpracovaným údajům mají přístup pouze pracovníci Obsahu ve formě.
  5. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od uskutečnění objednávky či registrace do kontaktního formuláře. Případně do doby, kdy dojde k žádosti o vyřazení z odběru.
  6. Uživatelé mohou kdykoliv požádat o přístup ke zpracovávaným údajům, o opravu osobních údajů či o vymazání osobních údajů. V případě porušení povinností ze strany Obsahu ve formě je možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  8. S jakýmikoliv připomínkami je možné obrátit se na adresu chci@obsahveforme.cz.
  9. Tato pravidla jsou účinná od 9. 12. 2021.